Güneş Erkul yazdı...

Cumhuriyetimizi bir kere daha coşkuyla, sonsuza dek yaşatma kararlılığı ile kutladık. Şimdi sıra onu yaşatmakta. Nasıl yaşatacağız.
Onu sadece törenlerde, özel günlerde, isimlerde, resimlerde, anıtlarda, Anıtkabir'de, anılarda, konuşmalarda, söylevlerde değil, yaşamın her anında, ona yakışır icraatlarımızda, davranışlarımızda yaşatacağız.
Cumhuriyetimizi böldürmeyerek, Türk milletini parçalatmayarak,
Yeni Sevr planlarının "açılım", "yeni anayasa" gibi aldatmacalarla önümüze getirilmesine izin vermeyerek,
Terörle müzakere edilmesine hayır deyip, mücadele edilmesine tüm varlığımızla destek vererek,
Cumhuriyetimizi mavi vatandaki haklarımızı savunarak yaşatacağız,
Cumhuriyetimizi,
kadına şiddete, şiddetin, ayrımcılığın her türlüsüne dur diyerek, kadını yaşatarak, insanı yaşatarak, ormanlarımızı, tüm canlılarımızı yaşatarak,
yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi, emperyalistlerin ve yerli işbirlikçilerinin değil, Türk milletinin yararlanmasına sunarak,
Emperyalistlerin bizi kendi vatanımızda esir etmesinin aracı olan, vatansever aydınlarımızın, bilim insanlarımızın, komutanlarımızın katili olan, devletimizden büyük ölçüde tasfiye edilen ancak siyasi partilerde kritik noktalara sızarak varlığını sürdüren FETÖ, Soros vb. gladyo örgütlenmeleriyle savaşarak,
Çocuklarımızı önce vatan sevgisiyle yetişmesini, sonra o vatana en iyi hizmeti sağlayacak donanıma kavuşmasını sağlayarak,
Biz Cumhuriyeti ulusumuzun adını dünyada taçlandıracak başarılarda yaşatacağız,
Biz Türk kültürünü çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkararak,
Güzel sanatlarda, bilimde, sporda zirveye çıkarak,
Mehmetçiğimize, komutanlarımıza, ordumuza sahip çıkarak, içlerine sızan hainlerin ayıklanmasına destek olarak, binlerce yıllık ordu millet geleneklerimize, Türk ordusunun genetik kodlarına sahip çıkarak,
Biz Kıbrıs milli davamıza, sevinci sevincimiz, kederi kederimiz olan Azerbaycan'ımızın istiklal davamıza sahip çıkarak Cumhuriyetimizi yaşatacağız,
Üreterek yaşatacağız, paylaşarak, üretime ve hakça paylaşıma dayalı bir ekonomi düzenini, halkçılık ilkesiyle yaşama geçirerek, döviz sultasına, sömürüsüne, saldırısına yerli üretimi egemen kılarak, "her fabrika kaledir" anlayışıyla yabancıların yatırım yapmasını beklemeden devletin yatırım yapmasını sağlayarak, "devletçilik" ilkesiyle,
"Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milliyetçilik anlayışıyla,
Onun bütün ilkeleriyle, "bağımsızlık benim karakterimdir" diyen, tam bağımsızlıktan asla ödün vermeyen, "ya istiklal, ya ölüm" parolasıyla yaşatacağız,
bugün Cumhuriyetimizi vatanımızı dışarıdan kuşatan emperyalistlerle, içeriden bölmeye, Türkü Türke kırdırmak isteyen emperyalistlerin işbirlikçisi bölücülerle mücadelemizde yaşatacağız,
tarikat ve cemaatlerin dini istismarına, ulusu bölmesine izin vermeyerek, manevi değerlerimize sahip çıkarak, bilimi en gerçek yol gösterici bilerek,
Yaşadığımız her sorunda "Atatürk gibi düşünerek"
yaşatacağız. Sonsuza dek yaşayacak.