ABD'nin, Afganistan misyonunu sürdürebilmek için kurguladığı senaryonun temelinde, Batı Avrupa'yı ikna etmek yatıyor. Wikileaks tarafından sızdırılan CIA raporuna göre, "Afgan kadınlarının Taliban'dan duydukları korku üzerinden yapılacak propagandanın, Afganistan misyonunun sürdürülmesine hizmet edeceği" belirtiliyor.

CIA'nın "NATO liderliğindeki Göreve Batı Avrupa Desteğinin Sürdürülmesi" isimli raporu, yayımlandıktan 2 hafta sonra Wikileaks tarafından sızdırıldı. Wikileaks bu raporu 26 Mart 2010 tarihinde "ABD, Almanya ve Fransa'nın desteğini sürdürmek için stratejileri özetliyor" şeklinde yayımladı.

O dönem Batı'da, 2008'deki küresel ekonomik kriz ve devamında Batı dünyasında yaşanan çeşitli ekonomik sorunlar tartışılıyordu. Bu eksende de ABD'nin Afganistan misyonuna Avrupa ülkelerinin desteği kırılgan bir hal aldı.

CIA raporunda yer alan bilgiye göre, Avrupa ülkelerinin çeşitli toplumsal sorunlara gösterdiği hassasiyet vurgulanıyor. Özellikle de Fransa'nın kadın hakları ve mülteci, Almanların da uyuşturucu, mülteci ve terörizm konularındaki hassasiyetine dikkat çekiliyor.

İşte CIA raporunun özünde, Avrupa'nın bu konulardaki hassasiyetleri üzerinden Afganistan işgalini meşrulaştırmak bulunuyor.

Alman ve Fransız toplumunda ise Afganistan işgaline verilen desteğin çok düşük olduğu görülüyor. Bu ülkelerde halkın en az yüzde 80'inin Afganistan işgalini desteklemediği belirtiliyor.

CIA rapora göre Afganistan'da en çok asker bulunduran 2 ve 3. ülkeler olan Almanya ve Fransa birliklerinde ya da sivil Afgan halkında zaiyat yaratma çabasına giriyor. Bu durumda yine bu iki ülkenin Afganistan işgaline ikna konusunda daha tutarlı olabilecekleri belirtiliyor.

Kız çocuklarının eğitimlerine ket vurulacağı konusunda propaganda yapılması da raporda üzerinde durulan bir diğer konu olarak göze çarpıyor.