CHP’nin anayasa taslağını hazırlayan İbrahim Kaboğlu, HDP/PKK’nın sık sık gündeme getirdiği ‘Türkiyelilik’, ‘eşit yurttaşlık’ gibi kavramların kullanıcısı. Kabaoğlu’nun geçmişte açılım sürecine de destek verdiği biliniyor.

ERCAN KÜÇÜK

TÜRKİYELİLİK ÖNERİSİ

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun başkanı olduğu Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu’nun (BİHDK) 1 Kasım 2004’te kamuoyuna açıkladığı, Azınlık Hakları ve Kültürel Çalışma Grubu Raporu’nda Türk sözcüğünün çoğu zaman etnik temele dayandırılması nedeniyle ortaya çıkan kimlikler çatışmasına işaret edilerek, buna karşılık üst kimlik olarak “Türkiyelilik” ifadesi önerildi.

Raporda, Anayasa’nın değiştirilemez maddeleri arasında bulunan “Devletin dili Türkçe’dir” ibaresinin “Devletin resmi dili Türkçe’dir” olarak değiştirilmesi, özgürlükçü, çoğulcu ve demokratik bir anayasa hazırlanması ve ‘Türkiyelilik’ üst kimliği altında çok kültürlü yeni bir toplum modeli benimsenmesi, merkezî yönetim ve yerel yönetimlerin, yurttaşların katılımını ve denetimini esas alacak bir biçimde şeffaflaştırılması ve demokratikleştirilmesi önerileri de yer aldı.

‘ÖCALAN’IN MESAJI ÖNEMLİ BİR ADIM’

Açılım sürecine de destek veren Kaboğlu, 2013 Nevruzu’nda Öcalan’ın mesajının Diyarbakır’da okunmasını da barış yolunda atılan önemli bir adım olarak değerlendirmişti. Kaboğlu, PKK’ya yakınlığıyla bilinen DİHA’ya verdiği röportajda Anayasanın 3. maddesini de hedef aldı: “Anayasa’daki 3’üncü madde de ‘Türkiye Devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür’ der. Devlet Türkiye olursa ülkenin adı da Türkiye olduğuna göre millete siz Türk milleti diyemezsiniz” Kaboğlu, özerklikle ilgili de şunları söyledi: “Bütün Türkiye’nin ademi merkeziyetçi bir sisteme geçmesi ve o çerçevede bunların Anayasal kurallara bağlanarak düzenlenmesi ve duruma göre Fransa’nın yaptığı gibi bazı bölgelere daha öncelikli bir statü tanımak suretiyle kendi kimliğini öne çıkarabilmesi. Zannediyorum bu en azından Kürt yurttaşların yoğun talebi olarak Türkiye’nin koşulları çerçevesinde en rasyonel olanı gibi görünüyor.”

Yeni anayasa tartışıldığı 2011 yılında Meclis Başkanı Cemil Çiçek çeşitli girişimlerde bulunmuştu. Anayasa profesörlerine davet gönderen Çiçek, hocalardan görüşler aldı. Aralarında Prof. Dr. Ergun Özbudun’un bulunduğu listede, Prof. Dr. Kaboğlu da yer aldı.

CHP’nin Anayasa taslağında Türk Milleti yok!

Aydınlık