Anadolu'da Milli Mücadele devam ederken Türkistan'da yeni kurulan yarı bağımsız Buhara Cumhuriyetinden de ciddi yardımlar gelmişti.
Buhara Cumhuriyetinin kurucu Cumhurbaşkanı Osman Hoca( Kocaoğlu) , ileri görüşlü aydın bir Türk'tü.
İsmail Gaspıralı'nın " Dilde birlik, Fikirde birlik, İşde birlik" mefkuresine çok bağlıydı.
Sovyet lideri Lenin, Mustafa Kemal' in kendisinden silah ve para yardımı talep ettiğini Buhara Cumhurbaşkanı Osman Kocaoğlu'na da anlatmıştı.
Osman Kocaoğlu bunu duyar duymaz, - ben altın yardımı yapabilirim- dedi.
Hocaoğlu belli miktarda altını Mustafa Kemal'e göndermesi için Lenin'e teslim etti.
Bunun miktarı tüm kayıtlarda farklı geçmektedir, ama ciddi bir para olduğu tartışmasızdır.
Hatta bu altınların bir kısmı Çarlık Rusyası altını iken, bir kısmının da TİMUR'UN hazinesinden kalan altınlar olduğu sanılmaktadır. Böylece büyük Türk hakanı Timur'un altınları, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna da nasip olmuştur.
Osman Kocaoğlu ayrıca Ankara'ya Mustafa Kemal'e iki adamını göndererek değerli hediyeler sunmuştu.
Bu hediyeler, üç çok değerli kılıç ve Timur'a ait olan çok değerli tarihi bir Kuran-ı Kerim'di.

Atatürk 17 Ocak 1921 tarihinde konu ile ilgili olarak TBMM kürsüsünde şu açıklamayı yapmıştı:

"Muhterem Arkadaşlar! Türkistan'daki kardeşlerimiz Sakarya Savaşı münasebetiyle bize para, üç kılıç ve bir de Kuran-ı Kerim göndermiştir. Türk Milleti adına kendilerine teşekkür ederim.
Bu Mukaddes Kitabı Türk Milletine emanet ediyorum.
Bu üç muazzez kılıçlardan birini ben aldım. İkincisini İsmet Paşa'ya verdim. Üçüncüsünü de İzmir fatihine saklıyorum. Bu kılıç İzmir'e ilk giren komutanın beline takılacaktır. "

(üçüncü kılıç : İzmir'e ilk giren süvari zabiti Şeref Bey'e bizzat Atatürk tarafından takılmıştır.)
(Buhara eski Cumhurbaşkanı Osman Kocaoğlu 1968 yılında Türkiye'de ölmüş, İstanbul Özbekler tekkesine defnedilmiştir.)

KENAN ÖZEK