Emperyalist Batı yani Atlantik kaybediyor, uygarlıkların anavatanı Asya yükseliyor.

Yeni dünyanın siyasi ve ekonomik ağırlığı Batı'dan doğuya kayıyor. 21. yüzyılın tunç yasası olan bu tespit sonrası Türkiye düşman görüldüğü Atlantik kampından kopmaya başladı. Tarihi yönelişi için de Yeniden Asya açılımı başlattı.

2020 yılında Asya'da siyasi ve ekonomik iş birliği ve karşılıklı kazanç üzerine kurulu bölgesel atılımlar peşi sıra geldi. Türkiye Asya'nın büyük güçleri olan Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya ve İran ile yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Asya'nın kritik ekonomik atılımı olan Çin'in kuşak yol inisiyatifi bölgeye büyük yatırım ve fırsatlar sundu. Ekonomik refahı vaadeden projeye Asya'daki hemen her ülke ortak oldu. Türkiye Çin'e 2 ihracat treni gönderdi. Süreç yeni çağın tarihi adımı olarak değerlendirildi.

AnkaraMoskova iş birliği hem sahada hem de masada büyük kazanımlar elde etti. Yeni kazanımlar bölgesel sorunları iş birliği ile çözme kararlılığı ilan edildi.

Türkiye'nin Atlantik'te boğulmasına karşı Asya'da başı dik yaşaması programının mimarı Vatan Partisi 2015 yılından itibaren Türkiye'nin attığı bu adımlarda kritik rol oynadı.

ABD düşmanlığı ve kuşatmasını bölgesel iş birlikleri ile bitirmeyi planlayan Vatan Partisi, KaradenizAkdeniz Dostluk ve Barış planı gibi tarihi bir projeye de imza attı.

10 maddede özetlenen plan ile Karadeniz ve Akdeniz'de bölgesel barış ve huzuru engelleyen ABD'nin saldırganlığına karşı bölge ülkeleriyle iş birliğini esas alıyor.

TürkiyeRusya iş birliği eksenini güçlendirmeyi temel alan KaradenizAkdeniz dostluk planı, Karadeniz'de, Kafkaslar'da, Balkanlarda ve Doğu Akdeniz'de Atlantik tehditlerine karşı Suriye, Mısır gibi bölge ülkeleriyle anlaşarak ortak çıkarların birlikte savunulmasını amaçlıyor.

Rusya'da geniş yankı uyandıran planda özellikle Ankara ve Moskova tarafından atılması gereken karşılıklı stratejik hamleler öne çıktı. Buna göre, öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Abhazya Cumhuriyeti bütün bölge ve dünya devletleri tarafından tanınacak. Plan sonrası Abhazya Cumhuriyeti'ne resmi temaslarda bulunan Vatan Partisi burada önemli anlaşmalara imza attı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bölge ve dünya ülkelerince tanınmasını ön planda tutan Vatan Partisi'nin planı, KKTC'de de gündem oldu.

Vatan Partisi'nin planında kritik başlıklardan biri de Karabağ ve Kırım meselesiydi. Moskova'nın Azerbaycan toprağı Karabağ'ı tanımasına karşılık Türkiye'nin de Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanıması planın önemli maddelerinden.

25 Haziran'da KaradenizAkdeniz Dostluk ve Barış Planı çalıştayı düzenleyen Vatan Partisi, o tarihten bu yana kritik temaslarını sürdürüyor. Gelinen süreçte Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtaran Azerbaycan'da KKTC'yi tanıma adımları konuşulmaya başlandı. Abhazya Cumhuriyeti de KKTC'ye resmi temaslarda bulundu.

ABD tehditlerine karşı konumlanan Türkiye, Rusya ile birlikte çözdüğü Karabağ sorunu sonrası Azerbaycan ile birlikte Kafkaslar'ın tarihini değiştirecek 6'lı Platform önerisini masaya koydu. Rusya'nın sıcak baktığı 6'lı platformda Türkiye, Rusya, İran, Azerbaycan, Gürcistan ve eğer taahhütleri yerine getirirse Ermenistan'ın yer alması planlanıyor.

Olgunluk kazanan platformun sekizli olması da gündemde. Öneriler karşılandığı takdirde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Abhazya Cumhuriyeti de bölgesel iş birliğinde yer alabilecek.