Prof. Dr. ÖZER OZANKAYA

ADD KURUCU ÜYESİ, 4. GNL. BŞK.

                                                         


Atatürk'e hakaret etmeye yeltenen   "siyasetçiler", Türk ulusunun, Atatürk'ün SÖYLEV'de yaptığı uyarıyı anlamadığına, yani "TÜRK BAĞIMSIZLIĞININ, TÜRK CUMHURİYETİ'NİN EN DEĞERLİ KAYNAĞI OLDUĞUNUN; EN GÜÇ KOŞULLARDA BİLE BİRİNCİ ÖDEVİNİN TÜRK BAĞIMSIZLIK VE CUMHURİYETİ'Nİ KURTARMAK OLDUĞUNUN" ; "ULUSUN GELECEĞİNİ ULUSUN AZİM VE KARARININ BELİRLEYECEĞİNİN" bilincinde olmadığına -hatta belki iç ve dış sömürgeci düşmanlarla kendilerinin de yaptığı işbirliği sonucunda - bu bilinçten yoksun duruma düşürülmüş olduğuna inanmanın gözüpekliği içindedirler, demektir.
YANİ ATATÜRK'ÜN KURDUĞU GERÇEK CUMHURİYETİ ÇÜRÜTÜP KOFLAŞTIRABİLECEĞİNE /KOFLAŞTIRABİLDİĞİNE İNANIYOR DEMEKTİR.
"KEŞKE YUNAN ÜSTÜN GELSEYDİ" DİYENLERLE İÇİÇE OLMALARI BU AYMAZLIKLARININ  KANITIDIR.
TIPKI İNGİLİZ YA DA AMERİKAN MANDASI OLMAYI TÜRK ULUSUNA KABUL ETTİREBİLECEKLERİNİ SANANLAR GİBİ!
BİR SİYASETÇİNİN ATATÜRK'E HAKARETİNİN BUNDAN DAHA "HAFİF" BİR ANLAMI OLAMAZ!
Ama başta Türk ulusu olmak üzere tüm uygar insanlığın sevgi ve saygısını sonsuza değin kazanmış bulunan, TÜRK KURTULUŞ SAVAŞINI BAŞLATIP ZAFERE ULAŞTIRAN, ULUSUNUN ÖNÜNE ATILARAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ ÇÜRÜYÜP DAĞILMIŞ, DÜŞKÜN BİR SÖMÜRGE OLMUŞ OSMANLI DEVLETİ'NİN KÜLLERİNDEN YARATAN Atatürk'ü yenmeğe, BOP ortaklarının yüreklendirici kışkırtması eşliğinde bile olsa, kimsenin gücü yetmeyeceğine tüm dünya bir kez daha tanık olacaktır.
Atatürk, 100 yıl önce "ülkesinde güneş batmayan" İngiliz sömürgeci imparatorluğunu, öteki sömürgeci ortaklarını ve soysuzlaşıp kendisiyle işbirliği eden Osmanlı'nın halife-sultan yönetimini nasıl "ulusun geleceğini ulusun azim ve kararı kurtaracaktır" ilkesinin gücüyle tepeleyip yendiyse, bugün de O'nu bağrına basan Türk ulusu, aynı ilkeyi ortak bayrak bilerek başta BOP olmak üzere bütün iç-dış sömürgeci saldırganlara hak ettikleri karşılığı verecektir.
Bknz.: Özer Ozankaya, "DÜNYA DÜŞÜNÜRLERİ GÖZÜYLE ATATÜRK VE CUMHURİYETİ", T. İŞBANK. Yay.; Özer Ozankaya, "CUMHURİYET ÇINARI : MUSTAFA KEMAL'İ "ATATÜRK" YAPAN UYGARLIK TASARIMI (CEM Yay.); Özer Ozankaya, ATATÜRK VE LAİKLİK (CEM Yay.)