Atatürk: Ülkemizde pek çok yabancı parası ve bir çok propagandalar dönüyor. Vatansız ve aynı zamanda kişisel emel ve çıkarını, yurt ve ulusun zararında arayan alçaklar vardır.
diyerek tam da bugünleri anlatmış.
Turizmi ve tarımımızı, özellikle de Yörük diyarlarını hedef alan terör saldırılarında, yangınlar yoluyla yeşil vatana yapılan saldırılardan şunu anladık:
Atatürk boşuna köylü milletin efendisidir, dememiş, boşuna Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez. dememiş,
boşuna Türk Milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir, dememiş.
Ve felaketin artması için dua eden, devleti aciz gösterip , help me diyerek düşmanı çağıran bozguncular için:
Şurada acıklı bir gerçek olmak üzere bildireyim ki, ülkemizde pek çok yabancı parası ve bir çok propagandalar dönüyor. Bundaki amaç pek açıktır ki; ulusal eylemi başarısız bırakmak, ulusal isteklere inme indirmek, Yunan, Ermeni isteklerini ve yurdun kimi önemli kesimlerini işgal amaçlarını kolaylaştırmaktır.
Bununla birlikte her dönemde, her ülkede ve her zaman ortaya çıktığı gibi bizde de kalp ve sinirleri donmuş, anlayışsız insanlarla birlikte vatansız ve aynı zamanda kişisel emel ve çıkarını, yurt ve ulusun zararında arayan alçaklar da vardır.
(23 Temmuz 1919 - Erzurum Kongresi)