"Sevr antlaşmasını beyninden çıkarmayan milletlerle, güven esasına dayanan işlemlere girişemeyiz. Bizim nazarımızda böyle bir antlaşma yoktur.
Tam bağımsızlık bizim bugün üstlendiğimiz vazifenin asıl ruhudur.
Bu vazife, bütün millete ve tarihe karşı üstlenilmiştir.
Biz böyle işe başlamış adamlarız.
Bizden evvelkilerin yaptıkları hatalar ve yolsuzluklar yüzünden milletimiz, lafta mevcut zannedilen istiklalinde, bağımlı bulunuyordu.
Şimdiye kadar Türkiye'yi dünya uygarlığında kusurlu gösteren neler düşünülmüş ise, hep bu hataya bağlı kalmaktan ileri geliyordu.
Biz yaşamak isteyen, haysiyet ve şerefle yaşamak isteyen bir milletiz.
Biz bu niteliklerden yoksun kalmaya tahammül edemeyiz.
Ulusumuzun bütün bireyleri bir nokta etrafında toplanmış, sonuna kadar kanını akıtmaya karar vermiştir.
O nokta; tam bağımsızlığın temini ve sürdürülmesidir."
(MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN 1921 yılında Fransız bakan FRanklin BOUİLLON ile yaptığı görüşmede yaptığı ve Fransız basınında yer alan beyanatıdır.)
KENAN ÖZEK