Mustafa Kemal, 1915 te 34 yaşında Anafartalar komutanı olarak Çanakkale savaşlarının en şiddetli günlerini savaşın en önünde askerleriyle birlikte yaşarken, bir taraftan da ülkesinin gelecekteki kurtuluş günlerini hayal ediyordu.
Her an ölme ihtimali çok yüksek olan bu günlerde, İstanbul’daki bir dostuna mektup gönderiyor. Okumak için kitaplar göndermesini istiyordu.
Paris’ten ve İstanbul’dan temin edilen kitaplar Atatürk'e ulaştırılıyor ve hepsini orada okuyordu.

Çanakkale savaşlarında cephede okuyup bitirdiği bu kitapları daha önce yazmıştım. Çok önemli olduğu için tekrar yazıyorum.
Bu kitaplar şunlardır:

1- Aklı Selim ( jean meslier)
2- Hürriyet (j.Stuart Mill)
3- Altay- Aladağ Türk lehçeleri lügatî( vasily ivanaviç)
4- Avrupa milletleri ruhiyatı(Alfred feuillet)
5- Burjuva demokrasyası ile proleterya diktatörlüğü hakkında tezler( Lenin)
6- Büyük Tarih-i Umumi( Ahmet Refik)
7- Cihan tarihinin umumi hatları(H. george Wells)
8- Devlet-i Osmaniye tarihi( Hummer)
9- Dün ve Yarın (Gustave le bon)
10-Düvel-i İslamiye (stanley lone pole)
11-Fenn-i Ruh (Ludwig Bücnher)
12-Hunların, Türklerin, Moğolların ve daha sair Tatarların tarihi umumiyesi(Joseph de guignes)
13-ilmi iktisat dersleri( Charles Gide)
14-Mukavele-i İçtimaiye yahut hukuk-i siyasiye kavaid-i esasiyesi( Jean jacques rousseou)
15-Orhun Abideleri ( Necip Asım)
16-Ruh-ül kavanin ( Motesquieu)
17-Türk medeniyeti tarihi( Ziya Gökalp)
18-Türkoloji incelemeleri (Hermann Kvergiç)
19-Rübaiyyat-i Hayyam tercümeleri
20-İmtizac-ı Akvam ve vefa-i Ahd(Namık Kemal)
21-Tarih-i İslam (Şehbenderzade Ahmet hilmi)
22- Üçüncü Cumhuriyet zamanında siyasi fikirler.

Düşünebiliyormusunuz?
Çanakkale savaşı boyunca cephede savaşın ortasında ölüm ile burun buruna iken bu kitapları getirtmiş ve tamamını orada okumuş. Her satırını çizerek, notlar alarak.
Hikaye değil, roman değil, şiir değil, fıkra değil.
Türk tarihi, dünya tarihi, felsefe, Türk lehçelerinden lügatlar kelime kelime okunmuş.

Ölüme saniyeler kala dahi ülkesinin gelecegine hazırlık yapıyor.
Onun için bunu iyi bilen düşmanlar, 100 yıl önce yapamadıklarını şimdi yapıyorlar. Türkiye'mde Atatürk düşmanı kitleler yetiştiriyorlar. Eğitip besliyorlar. Ödüllendiriyorlar.
Lütfen Atatürk aleyhinde konuşan etkili insanların servetlerindeki artışlara iyi bakın.
Hiçbir vatan hainliği düşmanlar tarafından ödülsüz bırakılmaz.

Bu emsalsiz insanlık mucizesini Allah sadece Türk milletine armağan etmiştir.
Türk milletim bundan gerekli dersi alsın. Atasına sahip çıksın.

KENAN ÖZEK

İLK KURŞUN