Beyaz Saray önünde geçen ay yapılan müdahale çağrısının ardından mekanizma harekete geçti:

“Çin’de zulüm” propagandası ABD’nin el üstünde tuttuğu kişilerce gündeme getirildi. Önce Temsilciler Meclisi’nde yasa tasarısı hazırlandığı duyuruldu sonra Trump yönetiminin bölgeye özel görevli ataması istendi. Hemen arkasından da Türkiye’deki kışkırtıcı ekip harekete geçirildi.

Türkiye’deki cihatçılar milliyetçi maskelerini takıp “Çin zulmü”ne karşı kamuoyu oluşturmak için ellerine İyi Parti bayraklarını aldı. Okunan metinleri ise zaten batının “haber” ajansları yazmıştı. Açıklama tarihi ise TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın Çin ziyaretine denk getirilerek Hükümet hedef alındı.

Çin’deki bölücülüğe arka çıkanlar, Türkiye’nin önündeki güncel tehditlere odaklanarak doğru cephede mücadele eden milliyetçileri etkilemeye çalışıyor. ABD’nin tercihi Türk milliyetçilerinin dostuna kılıç sallaması. Türkiye, sınırında ABD destekli teröre karşı savaşıyorken “ABD’yi bırak Çin’e bak!” diye sesleniyorlar.

ABD diğer yandan Çin’in “Bir kuşak bir yol”unu terörle kesmek için Suriye’nin kuzeyinde IŞİD saflarında savaşmış Uygurları kışkırtma bölgelerine taşıyor. Pakistan’da patlayan bombalar bu sistemli saldırının habercisi.

Türkiye’nin ABD’ye karşı giriştiği askeri, siyasi ve ekonomik mücadele sertleştikçe Doğu Türkistan propagandası da artacaktır.

Yıkıcı ve bölücü yaygaraya karşı net olmalıyız:

Beyaz Saray bahçesinde milliyetçilik yapılmaz!


Aydınlık