Anasayfa
22 Eylül 2018 ( 151 izlenme )

80 yıl okunduktan sonra AB istedi diye kaldırılan Öğrenci Andı geri mi geliyor?

Yaklaşık 80 yıldır ilkokullarda okutulan ancak 2013 yılında okullarda okunması kaldırılan Öğrenci andı için flaş bir gelişme yaşandı...İşte detaylar;

A+A-

2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapılarak 'Öğrenci andı' başlıklı 12. madde yürürlükten kaldırılmıştı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de, bu yönetmeliğin iptali için Danıştay'da dava açmıştı.

Danıştay 'Davacının davaya konu yönetmelik hükmü ile arasında güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisinin bulunmadığı, davacı tarafından ilköğretim çağında çocuğu olup velayeten dava açtığı hususunun ileri sürülmediği gerekçesiyle davanın ehliyet yönünden reddine' karar vermişti.

Bu karar, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nca da onanmıştı. Önder Kahveci, Kurul kararına karşı karar düzeltme isteminde bulundu. Karar düzeltme istemi üzerine dosya tekrar Kurul'un gündemine geldi. Kurul, önceki kararını kaldırarak, dosyayı tekrar inceledi ve Danıştay 8. Dairesinin 2013'te verdiği "ehliyet yönünden ret" kararını bozdu.

Kurul, davacının, "Öğrenci Andı" okunması uygulamasına son verilmesine yönelik yönetmelik değişikliğinin iptali istemiyle açtığı davada subjektif dava ehliyetinin bulunup bulunmadığını irdeledi.

Kurul'un gerekçesinde, Anayasa'nın başlangıç kısmında, "Türk vatanı ve milletinin ebedi varlığını ve yüce Türk devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılap ve ilkelerini şiar edindiği"nin vurgulandığı belirtildi.

Bu vurgulandıktan sonra değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunun kurala bağlandığı hatırlatılan gerekçede, Anayasa'nın 66. maddesinde de "Türk Devletine vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk'tür" düzenlemesine yer verildiği vurgulandı.

'IRKÇILIK' YANITI

'Öğrenci Andı"nın okunmasına ilişkin yönetmeliğin ilgili maddesinin 'ırkçı söylemler içerdiği' gerekçesiyle iptali istemiyle açılan davanın, Danıştay 8. Dairesince 2011'de, 'Öğrenci andında geçen 'Türk' kelimesinin bir ırkın değil, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan dili, ırkı, rengi, cinsiyeti, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi ne olursa olsun tüm vatandaşların bir araya gelerek oluşturdukları, herkesi kapsayan ve kucaklayan milletin ortak adı olduğu' gerekçesiyle reddedildiği de anımsatıldı.

Kurul'un gerekçesinde, 'Anayasa ve Milli Eğitim Kanunu'nda belirtilen amaçlar doğrultusunda eğitim ve öğretim vermek zorunda olan ilköğretim kurumlarında Anayasal ve yasal ilke ve kurallara aykırı bir yönü olmadığı yargı kararıyla da saptanmış 'Öğrenci Andı'nın kaldırılmasının üst hukuk normlarına aykırı olduğu ve ülkenin geleceği çocukların eğitimlerinin milli olmaktan uzaklaşacağı savlarıyla bu davanın açılabilmesi için Türk vatandaşı olmak yeterlidir' denildi.

Kahveci'nin açtığı davanın yanı sıra ilgili yönetmelik hükmünün iptali istemiyle açılan diğer davalar da 'ehliyet' yönünden reddedilmişti. Bir öğrencinin açtığı dava ise esastan reddedilmişti.

Kararı değerlendiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 'İtirazımız sonucunda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bu yanlışa 'dur' diyerek kararı bozdu. Umarım ki dava yeniden görüldüğünde Andımız'ı kaldıran yönetmelik hükmü de iptal edilir' dedi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir