1 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi’ne seçim yapılmadan rektör atanması Türkiye gündemine oturmuştu. Boğaziçi Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversiteden çeşitli protestolar basına yansırken yoğun tartışma yaratan rektörlük atamaları üzerine 126 üniversite topluluğu ortak bir bildiriye imza attı.

126 üniversitenin ortak imzasıyla “Demokratik Üniversitenin Yanında Terörün Karşısındayız” başlığıyla yayımlanan dört maddeden oluşan bildiride topluluklar üniversite rektörünün üniversite tarafından seçilmesini talep ederken “Gelişen haklı öğrenci tepkisini doğal mecrasından çıkarmaya çalışan provokasyon grupları çok küçük bir kesimdir ve öğrencileri temsil etmemektedir” dedi.

Bütün toplulukları birleştiren ortak sloganın “Üniversite rektörünü üniversite seçsin” olduğunu ifade eden bildiride “Hiçbir Türk genci “katil polis” sloganı atanları kabul etmez. “Kayyum rektör” ifadesi, HDP merkezli bölücü odaklar tarafından, terörle bağlantısı sabit olduğu için kayyum atanan belediyelerle ilişkilendirilmektedir. Bu durum, teröre karşı tavrı net olan Türkiye kamuoyunda, öğrencinin haklı taleplerinin yanlış anlaşılmasına sebep olmaktadır.” Vurguları yer aldı.

Hem Boğaziçi Üniversitesi hem Türkiye’nin bütün üniversitelerinde demokratik üniversite anlayışını hayata geçirebilmek adına Yükseköğretim Kanunu’ndaki söz konusu maddenin değişmesini talep eden topluluklar değişikliği yapmaya yetkili olan tüm makamları yasa değişikliğini yapılmasını sağlamak adına harekete geçmeye ve somut adımlar atmaya çağırdı.

Bildirinin tam metni ise şöyle:

ÜNİVERSİTE REKTÖRÜNÜ ÜNİVERSİTE SEÇSİN

DEMOKRATİK ÜNİVERSİTENİN YANINDA TERÖRÜN KARŞISINDAYIZ


1 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi’ne seçim yapılmadan bir rektör atanması Türkiye kamuoyunda üniversitelerimizin yapısıyla ilgili önemli bir tartışma başlattı. Bu tartışma, sadece Boğaziçi Üniversitesi’ni değil, Türkiye’deki tüm üniversiteleri ilgilendirmektedir. Aşağıda imzası bulunan üniversite kulüpleri/toplulukları olarak, bu konudaki ilkesel tutumumuzu ve atılmasını gerekli gördüğümüz adımlarla ilgili görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.


1. Üniversite rektörünü üniversite seçmelidir. Toplumumuzdaki özgür bilim ve düşüncenin temel kurumlarından olan üniversitelerin sağlıklı işleyişi, üretkenliği ve tüm topluma sunduğu katkı bu ilkenin hayata geçmesine bağlıdır. Her üniversitenin kendi yapısına, geleneğine ve hedeflerine uygun şekilde kendi kendini yönetmesi, üniversitenin temel bileşenleri olan öğrenci, akademisyen, idarecileri ve çalışanlarının fikir ve iradelerini yönetim süreçlerinin parçası haline getirecek demokratik üniversitenin temelidir. 


2. Gelişen haklı öğrenci tepkisini doğal mecrasından çıkarmaya çalışan provokasyon grupları çok küçük bir kesimdir ve öğrencileri temsil etmemektedir. Hiçbir Türk genci “katil polis” sloganı atanları kabul etmez. “Kayyum rektör” ifadesi, HDP merkezli bölücü odaklar tarafından, terörle bağlantısı sabit olduğu için kayyum atanan belediyelerle ilişkilendirilmektedir. Bu durum, teröre karşı tavrı net olan Türkiye kamuoyunda, öğrencinin haklı taleplerinin yanlış anlaşılmasına sebep olmaktadır. Demokratik üniversite mücadelesi, ancak terörün karşısında durarak başarıya ulaşabilir. Hepimizi birleştiren ortak sloganımız, “Üniversite Rektörünü Üniversite Seçsin” talebidir.


3. 2018’de çıkarılan Cumhurbaşkanlığı KHK’sında Yükseköğretim Kanunu’nun 13. maddesinde yapılan değişiklikle üniversitede rektör seçimleri kaldırılmıştır. Böylece 1992’den beri süregelen uygulamanın dahi gerisine düşülmüştür. Hem Boğaziçi Üniversitesi’nde hem Türkiye’nin bütün üniversitelerinde demokratik üniversite anlayışını hayata geçirebilmek için Yükseköğretim Kanunu’ndaki söz konusu maddenin değişmesi gerekmektedir.


4. Bizler üniversitelerin en temel bileşenlerinden olan resmi öğrenci kulüpleri/toplulukları olarak, rektör ataması da dahil olmak üzere yönetim kararlarının, demokratik üniversite anlayışına uygun şekilde üniversitelere devredilmesini sağlayacak yasa değişikliklerinin yapılmasını talep ediyoruz. Bu değişikliği yapmaya yetkili olan tüm makamları; Cumhurbaşkanı’nı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Meclis’te temsil edilen ve edilmeyen siyasi partileri bu yasa değişikliğinin yapılmasını sağlamak için harekete geçmeye ve somut adımlar atmaya çağırıyoruz.

İşte bildiriye imza atan topluluklar:

1- Çukurova Üniversitesi      Kültür ve Edebiyat Kulübü

2- Afyonkocatepe Üniversitesi         Atatürkçü Düşünce Topluluğu

3- Afyonkocatepe Üniversitesi         Mimber Dergisi

4- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi    Atatürkçü Düşünce Topluluğu

5- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi    Kök Dergisi

6- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi    Kitap Bankosu Topluluğu

7- Gazi Üniversitesi   Atatürkçü Düşünce Topluluğu

8- Gazi Üniversitesi   Bilim ve Tarih Topluluğu

9- Gazi Üniversitesi   Kitap Bankosu Topluluğu

10- Hacettepe Üniversitesi    Halkçı ve Bilimsel Sağlık Topluluğu

11- Hacettepe Üniversitesi    Ütopya Topluluğu

12- Hacettepe Üniversitesi    Ütopya Dergisi

13- Hacettepe Üniversitesi    Satranç Topluluğu

14- ODTÜ     Savunma Sanayi Topluluğu

15- ODTÜ     Dergi101

16- ODTÜ     ODTÜ Biziz

17- ODTÜ     Atletizm Topluluğu

18- Ankara Üniversitesi        Düşünce ve Kitap Topluluğu

19- Ankara Üniversitesi        Düşünce ve Edebiyat Topluluğu

20- Ankara Üniversitesi        Adımlar Dergisi

21- Ankara Üniversitesi        Yokuş Dergisi

22- Bilkent Üniversitesi        Ütopya ve Bilim Topluluğu

23- Akdeniz Üniversitesi      Atatürkçü Düşünce Topluluğu

24- Akdeniz Üniversitesi      Kitap Topluluğu

25- Akdeniz Üniversitesi      Bi Öğrenci

26- Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu

27- Adnan Menderes Üniversitesi    Atatürkçü Düşünce Topluluğu

28- Adnan Menderes Üniversitesi    Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Topluluğu

29- Adnan Menderes Üniversitesi    Türk Mücadele Sanatı Bagatur Topluluğu

30- Adnan Menderes Üniversitesi    Zeybek Dergisi

31- Balıkesir Üniversitesi      Mevzi Dergisi

32- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Cumhuriyet Araştırmaları Topluluğu

33- Uluslararası Saraybosna Üniversitesi     Brazilian Jiu Jitsu Klubü

34- Pamukkale Üniversitesi  Atatürkçü Düşünce Topluluğu

35- Pamukkale Üniversitesi  Pusula Dergisi

36- Pamukkale Üniversitesi  PAÜ Çok Sesli Koro

37- Trakya Üniversitesi         Atatürkçü Düşünce Topluluğu

38- Trakya Üniversitesi         Sınır Dergisi

39- Anadolu Üniversitesi      Atatürkçü Düşünce Kulübü

40- Anadolu Üniversitesi      Anadolu Kültür ve Medeniyetleri Topluluğu

41- Eskişehir Teknik Üniversitesi     Spor ve Yaşam Kulübü

42- Osmangazi Üniversitesi  Fikir Kulübü

43- Anadolu Üniversitesi      BirArtıBir Dergisi

44- Gaziantep Üniversitesi    Atatürkçü Düşünce Topluluğu

45- Gaziantep Üniversitesi    Düşünce ve Ütopya Topluluğu

46- Süleyman Demirel Üniversitesi  Kültür ve Kitap Topluluğu

47- Ayvansaray Üniversitesi Atatürkçü Gençlik Kulübü

48- Ayvansaray Üniversitesi Çocuk Hakları Topluluğu

49- Ayvansaray Üniversitesi Çocuk Gelişim Kulübü

50- Ayvansaray Üniversitesi Fikir Kulübü

51- Ayvansaray Üniversitesi Sivil Havacılık Kulübü

52- Ayvansaray Üniversitesi Kadın Hakları Kulübü

53- Ayvansaray Üniversitesi Sosyal Etkinlik ve Eğlence Kulübü

54- Ayvansaray Üniversitesi Gastronomi Kulübü

55- Ayvansaray Üniversitesi Gökyüzü Kulübü

56- Ayvansaray Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kulübü

57- Ayvansaray Üniversitesi Gezi Kulübü

58- Ayvansaray Üniversitesi Ar-Ge Kulübü

59- Ayvansaray Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Kulübü

60- Boğaziçi Üniversitesi      Ferda Dergisi

61- Boğaziçi Üniversitesi      Atatürkçü Düşünce Kulübü

62- İstanbul Teknik Üniversitesi       Bilim ve Uygarlık Kulübü

63- İstanbul Teknik Üniversitesi       Tekstil Mühendisleri Kulübü

64- İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Atatürkçü Düşünce Kulübü

65- İstanbul Üniversitesi Çapa Yerleşkesi    Atatürkçü Düşünce Kulübü

66- İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi Atatürkçü Düşünce Kulübü

67- İstanbul Üniversitesi       Eleştirel Medya Çalışmaları Kulübü

68- İstanbul Üniversitesi       Halkçı Sağlık Kulübü

69- İstanbul Üniversitesi       Hürriyet Meydanı

70- İstanbul Üniversitesi       Mavi Çınar

71- İstanbul Üniversitesi       Mavi Çınar Edebiyat Topluluğu

72- İstanbul Üniversitesi       Üç Sütun

73- Yeni Yüzyıl Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü

74- İstinye Üniversitesi         Siyasi Araştırmalar Kulübü

75- İstinye Üniversitesi         Atatürkçü Düşünce Kulübü

76- Marmara Üniversitesi Anadolu Yerleşkesi        Atatürkçü Düşünce Topluluğu

77- Marmara Üniversitesi     Birinci Vazife Dergisi

78- Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi        Atatürkçü Düşünce Topluluğu

79- Üsküdar Üniversitesi      Atatürkçü Düşünce Topluluğu

80- Ege Üniversitesi  Atatürkçü Düşünce Topluluğu

81- Ege Üniversitesi  Temel Bilimler Topluluğu

82- Ege Üniversitesi  Ege Sanat Topluluğu

83- Ege Üniversitesi  Moda ve Tasarım Topluluğu

84- Ege Üniversitesi  GATEWAY KARİYER TOPLULUĞU

85- Ege Üniversitesi  Rota Dergisi

86- Ege Üniversitesi  MC2 Dergisi

87- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi  Atatürkçü Düşünce Topluluğu

88- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi  Kaşif Dergisi

89- Dokuz Eylül Üniversitesi Serüven Dergisi

90- Dokuz Eylül Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Topluluğu

91- Karabük Üniversitesi      Doğa Sporları Kulübü

92- Karabük Üniversitesi      Lokomotif Dergisi

93- Karabük Üniversitesi      Atatürkçü Düşünce Kulübü

94- Erciyes Üniversitesi        Düşünce, Tartışma ve Araştırma Kulübü

95- Erciyes Üniversitesi        Hayalet Dergisi

96- Kırklareli Üniversitesi    Atatürkçü Düşünce Kulübü

97- Kırklareli Üniversitesi    Spartaküs Dergisi

98- Kocaeli Üniversitesi        Fikir Kulübü

99- Kocaeli Üniversitesi        İstasyon Dergisi

100- Selçuk Üniversitesi       Atatürkçü Düşünce Topluluğu

101- Selçuk Üniversitesi       Bilişim Teknolojileri Topluluğu

102- Selçuk Üniversitesi       Türk Tarihi ve Kültürü Topluluğu

103- Selçuk Üniversitesi       Kasaba Dergisi

104- Konya Teknik Üniversitesi       Atatürkçü Düşünce Topluluğu

105- Konya Teknik Üniversitesi       Bisiklet Topluluğu

106- Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu

107- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi        Genç Bakış Topluluğu

108- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi        Düşünce ve Kitap Topluluğu

109- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi        Teknoloji ve Mühendislik Topluluğu

110- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi        Avrasya Bilim, Kültür, Sanat ve Tabiat Topluluğu

111- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi        Kampüs Patileri Topluluğu

112- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi        Genç Bakış Dergisi

113- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi        Pano Dergisi

114- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi        Mühendishane Dergisi

115- Kapadokya Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu

116- Ömer Halisdemir Üniversitesi  Atatürkçü Düşünce Topluluğu

117- Sakarya Üniversitesi     Atatürkçü Düşünce Topluluğu

118- Sakarya Üniversitesi     Çevrimiçi Dergisi

119- Sakarya Üniversitesi     Coğrafya Topluluğu

120- Sakarya Üniversitesi     Kızılay Topluluğu

121- Ondokuz Mayıs Üniversitesi    Türkçe Topluluğu

122- Cumhuriyet Üniversitesi           Atatürkçü Düşünce Kulübü

123- Cumhuriyet Üniversitesi           108 Dergisi

124- Yalova Üniversitesi      Atatürkçü Fikir Kulübü

125- Yalova Üniversitesi      Teknoloji ve İnovasyon Topluluğu

126- Yalova Üniversitesi      Çınar Dergisi