Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan "Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi" hedefi doğrultusunda Türkiye genelinde kadın kooperatiflerinin kapasitelerinin geliştirilmesi, sayılarının ve görünürlüklerinin artırılması, daha fazla kadının bu alanda teşvik edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Orman, Ticaret bakanlıklarınca yaklaşık 3 yıl önce imzalanan "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü" ile illerde Kadın Kooperatifçiliği Çalışma Grupları oluşturuldu.

Çalışma grupları aracılığıyla kadın kooperatiflerinin önemi, nasıl kurulacağı, bu alanda devlet tarafından sağlanan desteklere yönelik illerde toplam 626 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Bu eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinden 26 bin 748 kişi yararlandı. Ayrıca 214 kooperatif ziyareti gerçekleştirildi ve 111 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına öncülük edildi.

GÜÇLENDİRME HAMLESİ

Bakanlık, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ile işbirliğinde, "Türkiye'de Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlenmesi: Yasal ve Yapısal Stratejiler Raporu"nu hazırlamaya başladı. Bu çalışmayla kadın kooperatifleri konusunda iyi uygulama örnekleri, uluslararası standartlar, Türkiye'de kadın kooperatiflerinin mevcut durumu, kadın kooperatiflerine ilişkin ulusal mevzuat tüm yönleriyle ele alınacak.

Raporda kadın kooperatiflerinin güçlenmesi ve sürdürebilirliklerinin sağlanmasına ilişkin yeni mevzuat önerileri belirlenecek.

Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının işbirliğinde gelecek yıl başlatılması planlanan "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi"ne ilişkin de hazırlık çalışmaları başladı. 30 ay sürmesi öngörülen proje kapsamında kooperatif kurma, kooperatiflere ortak olma potansiyeli bulunan veya halihazırda bu çalışmaların içinde yer alan kadınlara yönelik bilgilendirme, farkındalık artırma, işbirliği geliştirmeye ilişkin çalışmalar yürütülecek. Kadın kooperatifleri bu yöndeki çalışmalarla teşvik edilecek.

6000 KADINLA ÇALIŞMA

Kitle örgütleri, meslek örgütleri, sendikalar ve üniversitelerin içinde olduğu projeyle 3 bin 500 kooperatif kurma veya ortağı olma potansiyeli bulunan kadın ile 1500 kooperatif ortağı olan kadına kooperatifçilik ve kadının güçlenmesi eğitiminin verilmesi hedefleniyor. Ayrıca, 1000 kadına yönelik danışman havuzu oluşturulması ve danışmanlık hizmeti eğitimlerinin yapılması planlanıyor.

BURCU ÇALIK – AA