BÜYÜK TÜRK MİLLETİ'NE DUYURU
VARLIĞI TÜRK VARLIĞINA ARMAĞAN OLDU

Balkanlardan gelen en 'sıcak' havaydı. 
Sıcak barutun kokusunu duyardınız üstünde.
Emperyalistlerin parçaladığı bir ülkenin bütün acılarını yaşamıştı.
Türk Milleti o acıları yaşamasın diye savaştı son nefesine dek.
Teoman Alili vatanseverliğin insanlaşmış suretiydi. 
Düşmana aslan dostuna kuzuydu.
Ulusal Kanal ekranlarından kükrerdi emperyalistlere ve işbirlikçilere.
Kinle, öfkeyle değil.
Bir insan neşeyle kükrer mi?
İyimserlik timsaliydi. 
Zorlukların boynunu büktüğü görülmemiştir.
Somurttuğuna, korktuğuna, vazgeçtiğine tanık olunmamıştır.
Üzerinde sahtekarlığın, kibrin, hasetin, çıkarcılığın, kıskançlığın zerresi bulunmamıştır.
Tepeden tırnağa insan.
Tepeden tırnağa devrimci.
Tepeden tırnağa Aydınlıkçı.
Tepeden tırnağa Vatan Partiliydi.
Gözleri kolay dolar, ondan daha kolay gülerdi. 
Gözyaşları bile sevinçten ve zafere olan inançtan akardı.
Ne zaman bir balkan türküsü duysak, gözlerimizin buğulanmasına engel olamayacağız belki.
Ama onu her hatırladığımızda zafere olan inancımız pekişecek.
Görevlerimize dört elle sarılacağız!
Söz sana Teoman!


Ulusal Kanal Emekçileri