Güneş Erkul 

Siyonist zulmü görünce kahroluyorum ancak bazı sözde Atatürkçüler ve sözde Türkçülerin bu zulmü ve zalimi lanetleyecekleri yerde zulme uğrayanı kötülemekle meşgul olduklarını gördükçe ne zaman ve nasıl bu kadar vicdansız hale geldik diyor ve bu örnekler çoğunluk değilse de az da olmadıklarını görünce buna da kahroluyorum. Bunun kendiliğinden gelişen bir durum olmadığını düşünüyorum. Zira sosyal medya tam bir nefret, nifak üretim ve yayma merkezi olarak zihinlerimizi işgal ediyor.
Bunun kaynağı NATOtürkçülüktür.
NATOtürkçülük nedir?
NATO çıkarlarına, yani ABD/İsrail çıkarlarına uşaklık eden Türkçülük kılıfına girmiş bir sözde millyetçiliktir, yani ABD'nin düşmanı olan kim varsa ona karşı milliyetçi olmak, ABD'nin Türkiye aleyhine çalışmalarına, planlarına susmak dahası hizmet etmektir.
Yani NATOTürkçü; Türkiye topraklarına, ülkemizin tüm ekonomik kaynaklarına, İstiklal ve Cumhuriyetine göz diken ABD'ye karşı milliyetçi değildir ama ABD'nin baş düşmanları olan İran'a, Rusya'ya, Çin'e karşı onların topraklarına göz dikecek kadar aşırı milliyetçidir.
Son yıllarda bir kısım sözde milliyetçiler daha net bir ifadeyle NATOtürkçüler ortaya çıktı. Gerçek vatanseverler Ergenekon'dan çıkarlarken, FETÖ tertiplerinden ve emperyalizme karşı her mücadeleden dimdik ve zaferle çıkarlarken,  gerçek vatanseverlerin karşısına bu NATOTürkçüler çıkarılıyor.  NATOtürkçüler hep vardılar ABD'nin Kürtçüleri olduğu gibi Türkçüleri de var. Kürtçüler nasıl ki kürtleri savunmuyor ve hatta ateşe sürüyorsa, bu NATOTürkçüler de Türkleri ateş sürmek istiyor. Görevleri tehlikeli ve düğmelerine basıldığında ortaya çıkıyorlar. Son yıllarda büyüyen antiemperyalist, antiamerikancı  gerçek milliyetçiliğin karşısına mazlum milletler karşıtı bir NATO milliyetçiliği çıkarılıyor. 
Gözle görülür şekilde özellikle de sosyal medyada şişirilen bu Türkçüler açıkça ABD çıkarlarına hizmet ediyorlar. Bu YATA'cak yeri olmayanların okyanus ötesinden ciddi anlamda fonlandıklarına dair Aydınlık arşivlerinde çok sayıda haber var. YATA'nın ve türevlerinin ve benzerlerinin ne olduğunu bu gazeteyi okuyanlar İYİ bilir.
ABD emperyalizmi neden Türkçülük kartını açtı bir düşünelim. Bugün dünyada enerji ve ticaret yollarının kavgası Ortaasya'da Türkler, Çin ve Rusya ile ABD arasında kopuyor. Zira enerji ve ticaret yollarının bulunduğu bu coğrafya Türk devletleriyle dolu, oradaki kadim milletler Türk topluluklarıyla kaynaşmış durumda. Bu milletler halkların kardeşliği masalıyla, kendi kaderini tayin tezleri, Wilson prensipleri, BM ikiz sözleşmeriyle, savaşlarla, terörle, turuncu devrimlerle halklara bölünebilirse din ve ırk çelişkileri derinleştirilip birbirleriyle çatıştırabilirlerse, Türk, Rus, Çin ABD'ye karşı birlik olup, birbiriyle dayanışıp kalkınmak yerine birbirini boğazlarsa ABD/İsrail'in dünya üzerinde hegemonyası sürecek.
Bu planı daha önce FETÖ ile denediler, tüm Ortaasyada okullar kurdurdular, önce Rusya, İran bunlar CIA maşası diyerek o sözde okulları kapattılar.
Şimdi Türkçülük kartına tüm desteğini veriyor ABD. Geçmişte de CIA ajanı Ruzi Nazar ve Enver Altaylı'larla NATOtürkçülükle Rusya ve Çin'le düşman olmamız sağlanmıştı. Altaylı hapiste ama Altaylı'nın yeğeni ve ekibi şimdi İyi Partide, Altaylı'nın 1022 kez telefon görüşmesi yaptığı saptanan Rasim Bölücek ise CHP Genel Merkezi'nin 13. katında, CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na atanan kayyum olarak görevde
Bu öyle sahte bir Türkçülük ki ABD Türklere PKK maşası ile saldırınca Türkiye suçlu diyorlar, ABD soykırım iftirası atınca susuyorlar ama varlığına dair en ufak bir kanıt bulunamayan iddialarla, CIA kanatlarına girmiş bazı etki ajanlarının ifadeleriyle, sosyal medya dedikodu ve propaganda bombardımanı ile işi Çin'le savaşmamız gerektiğine kadar götürüyorlar.
NATOtürkçüler, ABD'den maaş alıyorlar, karşılığında;
NATO'nun, ABD/İsrail emperyalizminin hedefinde olan Çin, Rusya, İran'dan nefret etmemiz için her türlü algı operasyonuna başvuruyorlar, Suriye'den, tüm Araplardan bütün asyalılardan, bütün mazlum uluslardan nefret ediyorlar.
Neden fonlanıyorlar çünkü ABD'nin, İsrail'in düşmanı olan tüm devletler (Çin, Rus, Türk, İran, Arap ülkeleri) birbirleriyle kavga etmeliler, savaşmalılar, bölünmeliler, parçalanmalılar, emperyalist akbabalara kolay lokma olmalılar.
Bu nefret maaşlı etki ajanlarının çalışmalarının sonucu çok yaygın değilse de meyvelerini veriyor,
Çocuklar öldürülüyor diyorum ama onlar Arap diyor, neymiş geçmişte sırtımızdan vurmuşlar. Belki o zaman özgür iradeleri yoktu belki de bugün bizim dost olmamız gerekenlere düşman edilmek istendiğimiz gibi dolduruşa getirildiler. Varsayalım ki tarihte bize yanlışları hatta ihanetleri oldu diye bunu bugüne taşıyıp ne yapalım bugünkü İsrail zulmüne oh olsun mu diyelim, Türklerin yapısında, tarihinde hep merhamet vardır oysa ki , Türk yaşatandır, kötülüğü değil, merhameti, insanlığı.
Yurdumuzu işgal edip kadınlara tecavüz eden, yakıp yıkarak çekip giden Yunanistan'a bile bir deprem olsa yardıma koşuyoruz, insanlık bunu gerektirir, maşa siyasetçilerin suçunu tüm bir millete nasıl yükleriz.
Araplar  geçmişte eğer sırtımızdan vurduysa onları kışkırtıp kandıran sırttan vurduran İngiliz , Fransa, ABD ile mi birlikte olalım, zulümlerine sessizliğimizle alkış mı tutalım. Bebeklerin ölmesine, böyle bir zulme susmak Türklük değildir, çünkü insanlık değildir. Bir batı kenti terör saldırısına uğradığında profillerini Paris, Londra yapıp da, doğulu ölünce, Afrikalı ölünce 3 maymunu oynayanlar ve hatta son olarak Filistinliler zulme uğradığında onları geçmişle vurmaya çalışıyorlar. 
72 millete aynı gözle bakan Hacı Bektaş Veli'lerin, Yunus Emrelerin torunlarıyız, onlar gibi sevgi ile Türklüğü bir ırk olarak değil bir kültür olarak benimsettik, İslamiyeti yaydık, başka soya, başka inanca hep saygı ile baktık,
Afrikalıları getirip köle yapmadık, altınlarını, elmaslarını çalmadık,
kafataslarını üst üste dizip katletmedik, kimseye soykırım yapmadık.
Ve NATOtürkçüler şunu da düşünemiyorlar; İsrail Filistin aleyhine değil, Türkiye aleyhine genişliyor, yani Filistin'in bölünmesi, yok olması, İsrail'in egemenlik alanının genişlemesi, Türkiye'nin egemenliğine doğru tehdidin büyümesidir.
Aynı şekilde Suriye'nin bölünmesi, Türkiye'nin bölünmesidir.
İran'ın karışması, Türkiye'nin karışmasıdır.
İsrail Büyük İsrail Projesi ile sözde bir kürt devletiyle Türkiye'yi de bölmek istiyorlar.
PKK da onların maşası, HDP de, 
Emperyalizmin yutmak istedikleri devletlerin hepsinin kaderi ortak, tehditleri ortakken, eylemleri de ortak olmak zorundadır.
İsrail'i koruma amacıyla yurdumuzda bulunan, bizi sırtımızdan vuran NATO üsleri derhal kapatılmalıdır, İsrail böyle kahrolur.
PKK yok edilmelidir, İsrail böyle kahrolur.
HDPKK kapatılmalıdır, İsrail böyle kahrolur.
Bütün mazlum milletler birlik içinde olmalıdır, İsrail böyle kahrolur.
Atatürk nasıl ki bölgesel paktlar kurmuş bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmuşsa bugün de aynısı yapılmak zorundadır.
Mısır adımı çok olumludur, 8 yıllık hatadan dönülmüştür, yeniden kurulan ilişkiler ileriye götürülmelidir, Suriye ile de İran ile de ilişkiler ileri düzeye taşınmalıdır.
Bütün bunları yaptığımızda İsrail kahrolur, insanlık kurtulur.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk: "Müstemlekecilik (sömürgecilik) ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerine milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen bir ahenk ve işbirliği çağı hâkim olacaktır.”diyerek başarılı bir öngörüde bulunmuş ve çözümü de : "emperyalizme karşı din ve ırk farkı gözetmeyen bir işbirliği çağı” vurgusuyla göstermiştir.