Dünyanın dönmeye başlamasıyla beraber insanın değişim ve dönüşüm süreci başlamıştır. Bulunduğu koşullara teslim olmayan insanlık, her zaman daha ileriye atılma mücadelesi vermiştir. O yüzden insanlık tarihine arasız devrimler tarihi diyebiliriz.

DOĞA DURSUN

Yeniyi keşfetme ve yeni olana ulaşma tarihinin öncüsü ve yapıcısı ise gençliktir. Yakın dönemimizden de gördüğümüz üzere en büyük halk önderleri, liseli yıllarından itibaren yolları arşınlamaya, üretmeye, ülkesinin geleceği için göğsünü siper etmeye gönüllü olmuştur.

Gençliğin cesareti, kararlılığı ve enerjisiyle, çürüyen ve saldırganlaşan sistemler yıkılmıştır.

ÇÜRÜMEYE MEYDAN OKUYAN LİSELİLER

Türk devrim tarihinin öncüleri Genç Türkler diye anılırdı. O Genç Türkler, dört bir yandan ülkemize saldıran emperyalizme karşı verdikleri büyük mücadeleler ile Genç Türk oldular. Hayat kaygıları, iş kaygıları, hayalleri... Kısaca her şeyleri vatanın bağımsızlığına ve bütünlüğüne bağlıydı. Onlara dayatılan emperyalizmin önceliklerini değil, başı dik, özgür bir geleceği öncelediler.

Emperyalizm bugün gençliği işte bu devrimci köklerden koparmaya ve çürüyen sistemin bir parçası haline getirmeye çalışmaktadır.

Liselilere dayatılan, köşe dönmecilik, emeksiz zenginlik ve “Türkiye’den kaçmak”tır. Bağımlılık, kimliksizlik ve cinsiyetsizlik “özgürlük” olarak gösterilmektedir. Vatan ve millet uğruna fedakarlık, yardımseverlik ve hümanizm “enayilik” olarak gösterilirken, arkadaş sırtına basarak yükselmek, kariyerizm ve hazcılık “erdem” olarak sunulmaktadır.

Örneğin dizi ve filmlerde gösterilen rol modellere bakın: Yalnızlığı kutsayan, uyuşturucuyu mutluluk kaynağı olarak gösteren, bencilliği tek çare olarak sunan örneklerle doludur.    

BÜTÜN BUNLARA MEYDAN OKUYAN LİSELİLER VAR!

Ülkemizin en ücra köşelerinden, metropollere kadar filizlenen tohumlar var!

Ağaç ölür, çiçekler ölür fakat tohumlar ölmez. Tohumlar bizleriz. Bu toprakların bağrına düşen tohumlarız. Bu topraklarla beslenen ve gelişenleriz.

Bu toprakların parçasıyız ve bu topraklara sorumluyuz.

TOHUMU BESLEYEN TOPRAK

Tohumlar, toprağın içindeki azotla, mineralle filizlenir ve büyür. Bizler de Türk milletinin tecrübe ve birikimleri ile besleniyor o sayede büyüyoruz. Emperyalizmin kirliliğine karşı bu topraklara yaslanarak korunuyoruz.

Bu topraklardan kopmak demek çürüyen sistemin içerisine savrulmak demektir. Kendine, ailene, arkadaşlarına, milletine yabancılaşmak ve onlardan uzaklaşmak demektir.

O yüzden devrimci köklerimize sarılıyoruz.

Türkiye Liseliler Birliği 150 yıllık devrimci köklerimize sahip çıkmaktadır.

Türkiye Liseliler Birliği, Mustafa Kemallerin lise çağında gözlerini diktiği ufukları paylaşmaktadır. Bu ufku paylaşanlar emperyalizmin karşısında birer deve dönüşmektedir. Bu ufku paylaşmayanlar ise korkularının içinde küçüldükçe küçülmektedir.

LİSELİLER VATAN İÇİN EN ÖNDE

ABD taraftarı bazı çevreler ülkemizin emperyalizm tarafından Balkanlardan Kafkaslara, Doğu Akdeniz’den Ege’ye kadar kuşatıldığı, sıra arkadaşlarımızın şehit edildiği, dağa kaçırıldığı koşullarda gençliği bütün bu sorunlara duyarsız gösteriyor. Peki gerçek öyle mi? Gençler kendi ülkesinden kaçarak yurt dışında yaşama hayallerimi mi kuruyor? Ya da kendilerine biçilen Z kuşağı rolüyle bütün sorunların kaynağını “hukuk” ve “adalet” meselelerinde mi görüyor?

Ismarlama anketlerle gençlik tahlili yapanlar, ABD ve AB gözlüğüyle dünyaya bakıyorlar.

Türkiye Liseliler Birliği olarak yürüttüğümüz Mavi Vatan ve HDP Kapatılsın çalışmalarında, sahada gördüklerimiz çok daha farklı.

Gençlik, vatanı için HDPKK’ya karşı, Mavi Vatan’daki tehditlere karşı Türkiye Liseliler Birliği saflarına koşuyor. Bunun en somut göstergesi son bir ayda yaptığımız yüzlerce yeni üye ve kurduğumuz 10 yeni örgüttür. Türk gençliği; mesele ülkesinin bütünlüğüyse, mesele Cumhuriyet’in bağımsızlığıysa her zaman toplumun öncüsü konumundadır.

Onbeşliler’den, Eren Bülbüllere liseliler terörün kökünü kazımak, emperyalizme karşı zaferler kazanmak ve geleceğini kendi elleriyle kurmak için her zaman en önde cesaretle yürümeye devam edecek.

Ve biliyoruz ki bu topraklarda nice tohumlar filizlenecek!

Aydınlık