Atatürk: “Bilmiyorlar ki biz memleketi kurtarmak için icabında padişahın da, halifenin de, hatta dağdaki eşkıyanın bile yardımına başvurmuştuk." (Atatürk'ün Sırdaşı Kılıç Ali'nin Anıları, Derleyen: Hulûsi Turgut, 14. Baskı, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2012, s.324.)