- 326'sı kolluk görevlisi, 435'i sivil olmak üzere toplam 761 vatandaşımız yaralanmış,

- 197 okul yakılarak çocuklarımızın eğitim ve eğitime ulaşım hakkı ellerinden alınmış,