Leyla Düzel yazdı


Muhalif görüşteki samimi ülkesini ve milletini sevenlere birkaç sorum var?


1Cumhur İttifakı altında yapılan sınır ötesi operasyonlar Millet İttifakı iktidar olsa idi yapılır mıydı?


2PKK içimizde her gün eylem yaparken onu siyasi mecraya taşıyan hangi partidir?


3CHP'nin içinde terörist cenazesine katılanlar var mıdır?


4CHP, İP, HDP ve proje türevleri diğer muhalefet parti siyasetçilerinden Ne mutlu Türk'üm diyene sözünü duydunuz mu?


5Atatürk nefreti söylemleri olanların, bilindik Cumhuriyet düşmanı kişilerin yakalarına parti rozeti takan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener değil midir?


6Gültekin Uysal hangi tarikattandır, Babacan , Davutoğlu, İngiliz beslemesi Abdullah Gül hangi İttifakı desteklemektedir?


72018'de imzalanan Cumhur İttifakı protokolünü okudunuz mu? Okudu iseniz hangi cümlesinden rahatsızsınız?


CUMHUR İTTİFAKI PROTOKOLÜ


Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine, 2839 sayılı Kanunun 12/A maddesi ve işbu protokol uyarınca “Cumhur İttifakı" unvanıyla seçim ittifakı yaparak katılmaya karar vermişlerdir.


Cumhur İttifakı, Türkiye'nin istiklâlini ve istikbâlini her şeyin üstünde tutan bir anlayışla, güçlü ve istikrarlı bir parlamento yapısının oluşturulması ve gelecek beş yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesini temin etmeyi hedeflemektedir. Aynı anlayışla Cumhur İttifakı'na destek veren Büyük Birlik Partisi de bu ittifakın bir parçası konumundadır.


Milletin sesine kulak vererek uzlaşan ve bu uzlaşısını Cumhur İttifakı ile taçlandıran AK PARTİ ile MHP, Cumhur İttifaki unvanı ile farklı siyasi partiler olarak hükmî şahsiyetlerini muhafaza ederek seçimlere girecekler ve Milletvekili seçim kanunu ile diğer mevzuatta yer alan esaslara göre, ayrı ayrı milletvekili aday listeleri vereceklerdir.


II


Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ortak adayı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Cumhur İttifakı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni hükûmet sistemine göre büyük bir seçmen desteği ile Cumhurbaşkanı seçilmesi için birlikte çalışacak, gayret gösterecektir.


III


Cumhur İttifakı esasen, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün teşebbüs ettiği hain darbe ve işgal hareketi sonrasında, Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.


Zira 15 Temmuz 2016, ülkemiz için her bakımdan dönüm noktası ve yeni bir başlangıç olmuştur. 7 Ağustos 2016'da Yenikapı'da ortaya çıkan "millî mutabakat", 16 Nisan 2017 Halkoylamasında milletimizin iradesiyle kabul edilen hükümet değişikliğiyle perçinlenerek "millî şuur'a dönüşmüş, 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde kurulan Cumhur İttifakı'yla da millî bekayı esas alan "ahlâkî ve siyasî uzlaşma" ile somutlaşmıştır.


"Cumhur İttifakı" sadece bir seçim ittifakı olmayıp, Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında, millî ve ahlâkî bir duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir.


IV


Cumhur İttifakı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ünmuasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma” hedefini yakalama azmi ile milli ve üniter devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk Milletini ilelebet yaşatma iradesidir. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yenikapı’daki mili diriliş ruhu ile harekete geçmiş, devleti ve millet iradesini tahkim eden bir Anayasa değişikliği neticesinde güçlü bir yönetim sistemi getirmiştir. Böylelikle Türkiye yeni bir siyasi sürece girmiştir ve bundan geriye dönüş olmayacaktır.


Cumhur İttifakı, Türkiye’yi hedef alan saldırılar karşısında parti çıkarları ve günlük siyaset hesapları yapmaksızın ortak bir duruş ortaya koymaya ve Türkiye’yi zayıflatarak uluslar arası operasyonlara açık hale getirmeye yönelik her türlü faaliyetin karşısında yer almaya kararlıdır. Bu kararlılık ve işbirliği ile ittifakımız Türkiye’yi bölgesel güç ve lider ülke yapacak 2023 hedeflerini gerçekleştirmenin yanı sıra, İ’layı Kelimetullah uğruna asırlarca dünya barışının ve adaletinin teminatı, İslam aleminin ve bütün mazlum milletlerin yegane ümidi olan Türkiye’yi küresel bir güç haline getirecek, 2053 ve 2071 vizyonun alt yapısını adım adım inşa edecektir.


24 Haziran’da birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri Türkiye için hayati önemi haizdir. 24 Haziran seçimleri, bir taraftan Türkiye’yi hedef alan sistematik saldırılara karşı güçlü bir cevabın verileceği, diğer taraftan da ülkemizin ayağındaki prangaları söküp atarak, bu saldırıları kalıcı olarak bertaraf edecek ve Türkiye’yi parlak bir istikbale taşıyacak yeni hükümet sisteminin tam olarak yürürlüğe girecek seçimlerdir. İnanıyoruz ki 24 Haziran’da milletimiz tercihini büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için yola çıkmış, şeffaf, bağımsız, kirli hesaplardan uzak, hasbi duygularla kurulmuş, Cumhur İttifakı’ndan yana kullanacaktır.


Cumhur İttifakı’nın yolu açık, Türkiye’nin ufku aydınlıktır.


Gayret bizden, Tevfik Allah’tandır.


İmza Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan


6Peki, 2018'de imzalan Millet İttifakı protokolünü hiç okudunuz mu? Okudu iseniz içinde Atatürk ve Türk Milleti olmayaşından rahatsız değil misiniz? Bu İttifak kimlerin hak ve özgürlüğünü teminat için kurulmuştur?


"Farklı yaşam tarzı ve siyasal görüşü olan toplumsal kesimlerin demokratik ilkeler etrafında sağlayacakları uzlaşma, milletimizin ihtiyacı olan barış, huzur ve istikrarın ön şartıdır. Demokrasilerde hukukun üstünlüğünün esas alarak yapılan ve uygulanan anayasa, seçim kanunları yönetimlerin meşruiyet kaynağıdır ve bir uzlaşma rejimi olan demokrasinin temel yapıtaşlarıdır.


Erken seçim kararının alındığı günlerde siyasi partiler ve seçim kanunlarında yapılan değişiklikler; temsilde adalet, milli iradenin tecellisine mani olacak düzenlemeler ve engellerle doludur. Milli iradenin eksiksiz tecelli etmesi, kuvvetler ayrılığına dayalı güçlü Meclis'in olduğu güçlü bir Türkiye'nin inşa edilmesi milletimizin ortak menfaatinedir.


Bu amaçla ülke meselelerine farklı bakan, kendi görüşlerine göre farklı çözüm yolları önererek siyasi partilerin 'seçim iş birliği' yapmasının, temsilde adaletin sağlanması ve milletimizin her bir üyesinin iradesinin hiçbir etki altında kalmadan Yüce Meclisimizde temsil edilmesi bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz.


Bizler ülkemizin bugün içinde bulunduğu zor koşulların farkında olarak Yüce Meclisimizin huzurunda, tüm vatandaşlarımızın şahitliğinde; toplumsal ayrışma ve kutuplaşmaya son vermek, huzur ve güven ortamı içinde adil ve güvenli bir seçimin yapılmasına katkıda bulunmak, ülkemizin siyasal sistemini bir an önce normalleştirmek, hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlamak, tüm hak ve özgürlüklerin ilkelerini hayata geçirmek üzere seçim iş birliği için biraraya geldik.


Farklı program ve dünya görüşlerimizi muhafaza ederek vatandaşlarımızın siyasi tercihlerinin Meclis'e eksiksiz yansıması ve temsilde adaletin sağlanması amacıyla CHP, DP, İYİ Parti ve SP olarak 24 Haziran günü yapılacak 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçim iş birliği yapmaya karar verdik. Bu iş birliği çerçevesinde CHP, SP ve İYİ Parti 'Millet İttifakı' adı altında kendi amblemleriyle seçime gerecek. Demokrat Parti de adaylarını İYİ Parti'nin listelerinden göstererek 'Millet İttifakı'nın parçası olacaktır."


İmza Kemal Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu


****


Hanımlar, beyler aklınızı başınıza alın, üzerinizdeki ölü toprağını kaldırın, uyuşturulmuş beyninizi uyandırın. Ülkemizi bölmek için kurulan bu ittifak bir FETÖCIA Projesidir. Türk Milletinin bölünmez bütünlüğünün altına dinamit konmak istenmektedir. Ülkemizin bekası tehlikededir. Ekonomi bu sebeple yerle bir edilmek, vatandaşı cebi ile beka arasına sıkıştırmak ve bir seçim yapmaya zorlamışlardır.


Ya Türk Milleti diyeceksiniz ya da farklı fikirler dedikleri PKK, FETÖ beslemelerine özgürlük adı altında toprak verecek,, iktidar olunca 4 bakanlık ile sınır ötesi operasyonları durduracak, belediyelerinde olduğu gibi bu yapıları iktidara taşıyacaksınız.


15 Temmuz öncesi argümanlar ile bugünkü siyasi gerçeklikleri gözardı edemezsiniz. Cumhur İttifakı ile Türkiye Cumhuriyeti her alanda güçlenmiş iken bu ilerleyişi sekteye uğratmak demek bir 50 sene daha geriye düşmek demek. Aselsan mühendislerinin, dış mihraklar konusunda uyaran yazarlarımızın, Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümlerini unutmayın ve Cumhur İttifakı’na güvenin.


Ak Parti'nin geçmiş yanlışları olabilir ama milliyetçiler oldukça hiçbir zaman ülkemizi uçuruma atamazlar.

Geldiğimiz bu noktada milliyetçiler doğru yerde ve güvenilir noktadadır. Bizim gayretimiz ile Türkiye Cumhuriyeti yükselişe geçmiştir.


Yüce Tanrı, Türk Milleti'ni tuzaklardan korusun ve kollasın. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın.