Küme 1: Hastalığı belirtisiz geçirenler

Küme 2: Hastalığı çok hafif geçirenler

Küme 3: Hastalığı hafif geçirip hastaneye yatması gerekmeyenler

Küme 4: Hastaneye yatması gerekenler

Corona virüsle karşılaşan bir insanın ölüm oranını anlamak, hesaplayabilmek için bu dört kümedeki verilere sağlıklı bir şekilde sahip olmak gerekir, ne yazık ki şu anda o verilere sahip hiçbir ülke yok. Ülkeleri kıyaslarken verilerin sağlıksız olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir. Her ülkenin nüfus yaş dağılımı, sağlık sistemleri de farklı, bu da akıldan çıkarılmamalı. Ülkeleri kıyaslamak için bir de ortanca yaşlarını vereyim.